Výcvik

Keď dôjde k núdzovej situácii, nevystúpime na úroveň našich očakávaní,
ale klesneme na úroveň nášho tréningu.
Well trained !!!

 

Výcvik a získanie preukazu súkromného pilota letúnov/vrtuľníkov - skratka PPL(A)/PPL(H)
 alebo LAPL(A) u nás na C-172 už od 6 999 Eur

  • uchádzač dovŕšil 17 rokov
  • úspešne absolvuje zdravotnú prehliadku u povereného lekára podľa zoznamu lekárov uvedeného na stránke Leteckého úradu. Pre budúcich profesionálov odporúčame hneď zdravotnú prehliadku v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach, kde je špecializované pracovisko zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu.
  • absolvuje teoretickú výučbu v našej škole v rozsahu 100 hodín
  • získa oprávnenie rádiotelefonistu na Telekomunikačnom Úrade SR
  • absolvuje praktickú výučbu s našimi profesionálnymi inštruktormi podľa schválenej osnovy v rozsahu minimálne 45 letových hodín
  • absolvuje úspešne záverečnú teoretickú skúšku pozostávajúcu z 15-tich predmetov na Dopravnom úrade SR
  • absolvuje úspešne záverečnú praktickú skúšku s inšpektorom Dopravného úradu SR
 

Na aké typy platí preukaz PPL(A)/(H)?


Tento preukaz platí na všetky typy motorových lietadiel s celkovou hmotnosťou neprekračujúcou 5700kg. Lietadlá vo výcviku alebo bežné typy sa pohybujú vo váhovej kategórii od 450kg do 2000kg.

Preukaz rozlišuje ešte typy jednomotorové(SEP - Single engine piston) a viacmotorové(MEP - Multi engine piston). Po dosiahnutí celkového náletu 70 letových hodín, vrátane výcviku, je možné získanie kvalifikácie na viacmotorové letúne, podľa schválenej osnovy v rozsahu od 7 do 10 letových hodín na danom type.
 

Na aké typy neplatí preukaz PPL(A)/(H)?


Tento preukaz neplatí na pilotovanie balónov, bezmotorových lietadiel a padákových klzákov. Získanie kvalifikácie na takéto druhy lietadiel je však už pomerne jednoduchšie.
 

Ako dlho je platný takýto preukaz?


Absolventovi je vydaný preukaz Pilota PPL(A)/(H), ktorý je platný 5 rokov od jeho vydania a dá sa predlžovať splnením určených podmienok. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná licencia, ktorá sa vydáva na 2 roky. Bez nej je preukaz neplatný! Zdravotné osvedčenie pre profesionálov je platné 1 rok až do dosiahnutia veku 40 rokov, potom sa predlžuje každých 6 mesiacov. Pilot musí mať v priebehu každých 2 rokov takisto preskúšanie examinátorom a ten mu jeho kvalifikáciu môže predlžovať.(Examinátor je inšpektor Dopravného Úradu SR alebo osoba poverená Dopravným úradom SR s príslušným oprávnením).
 

Ako dokážem, že mám nalietané hodiny za uplynulé obdobia?


Každý pilot lietadiel si po skončení kurzu zavedie zápisník pilota, do ktorého si vpisuje vždy neodkladne každý vykonaný let alebo nový typ lietadla, na ktoré sa preškolil.
 

Čo môžem s preukazom súkromného pilota PPL(A)/PPL(H) robiť?


Môžem vykonávať lety pre vlastnú potrebu a potešenie, cestovanie, či zábavu. Môžem vlastniť a prevádzkovať svoje lietadlo alebo využívať služby  prenájmu lietadiel.

Ak budem chcieť lietať za úplatu, prípadne zamestnať sa ako pilot, môžem pokračovať vo výcviku profesionálneho pilota.


 

Výcvik a získanie preukazu spôsobilosti obchodného - profesionálneho pilota lietadiel, skratka CPL(A), ATPL(A):
 

Chcem byť profesionálom. Kde na to zoberiem peniaze?


Toto je veľmi dôležitá otázka a nie je určite jednoduché pre každého si financovanie zabezpečiť. Tu môžem len povedať, že záleží na každého šikovnosti ako si s tým poradí. Pre informáciu treba dnes rátať pri súčasných cenách so sumou okolo 40 000 € a dobou výcviku 1-3 roky. Vzhľadom na vyššiu cenu je možné financovanie cez splátkový kalendár.

1.možnosť: „vypýtam si od rodičov“ - je len pre úzku skupinku uchádzačov

2.možnosť: „uzavriem zmluvu so svojim budúcim zamestnávateľom“ ten mi poskytne kompletný výcvik od nuly až po „BOEING“ a upíšem sa na nejakú dobu práve tu. Je to možnosť v dnešnej dobe reálna, ale vieme, že veľký prevádzkovatelia tento typ zmluvy po dovŕšení uchádzača veku 25 rokov uzatvárať veľmi nechcú :-(

3.možnosť: „chodím do práce a financujem si všetko sám“ - zdĺhavá metóda a zatiaľ bohužiaľ najčastejšia
 

Kde mám možnosť spraviť toto všetko a získať oprávnenie pilota CPL(H),ATPL(A) ?


Naša škola je v súčasnej dobe schopná ponúknuť Vám 100% výcviku a výučby v primeranom čase a cene.
 

Zhrnutie jednotlivých krokov a fáz výcviku profesionálneho pilota:


1. výcvik súkromného pilota PPL(A)/PPL(H):

        45 letových hodín - OMBRE letecká škola/ Techmont Helicopter company

2. pokračovací výcvik pilota:

        35(A)/50(H) letových hodín - OMBRE letecká škola/ Techmont Helicopter company

            zdokonaľovacie lety techniky pilotáže

            preškolenie na nové typy

            traťové navigačné lety podľa letového plánu

            lety na medzinárodné letiská a do zahraničia

            lety podľa GPS

            nočné lety za podmienok VFR

3. Absolvovanie teórie CPL(A)/(H), ATPL(A)/(H):


Absolvujete teoretickú prípravu v schválenom zariadení ATO v rozsahu  - Techmont Helicopter company


4. Výcvik na viacmotorových letúnoch:

        7 hodín - AIR CARPATIA letecká škola, Žilinská univerzita


Ďalšie zdokonaľovacie lety:

         55 hodín - OMBRE letecká škola / Techmont Helicopter company

6. Výcvik prístrojovej kvalifikácie IR(A):

Výcvik prebieha v AIR CARPATIA na lietadlách C-152,C-172 a Pa-44 vybavením pre lety podľa prístrojov. Minimálny požadovaný celkový počet letových hodín je 55. Existujú však ďalšie možné kombinácie, ktoré Vám môžu ušetriť peniaze. Je to kombinácia simulátora FNTP II a dvojmotorového letúna počas výcviku na IR.

Pri správnej konfigurácii jednotlivých krokov sa Váš sen môže splniť už za 18 mesiacov od úplného začiatku. Neváhajte a kontaktujte nás čo najskôr na info@ombre.sk alebo na letisku Spišská Nová Ves.
 

Informácie o niektorých skratkách, ktoré ste zbadali v texte a s ktorými sa stretnete:


    JAR-FCL Joint aviation regulations - Flight crew licensing → spoločné letecké predpisy-spôsobilosť leteckého personálu

    PPL(A)/(H) - private pilot license → preukaz súkromného pilota

    CPL(A)/(H) - commercial pilot license → preukaz obchodného pilota

    ATPL(A)/(H) - air transport pilot license → preukaz dopravného pilota

    (A) - airplanes → klasické letúne

    (H) - helicopters → vrtuľníky

    FTO - flight training organisation → škola na výcvik pilotov lietadiel

    VFR - visual flight rules → pravidlá lietania za vidu zeme

    IFR - instrument flight rules → pravidlá lietania podľa prístrojov

    IR - instrument rating → kvalifikácia pilota na lietanie podľa prístrojov

    SEP - single engine piston → kvalifikácia pilota na jednomotorové letúne

    MEP - multiengine piston → kvalifikácia pilota na viacmotorové letúne

    (FTO) - Flight training organization → letecké výcvikové centrum