Home page  
 
 
  Súkromný pilot vrtuľníkov
PPL (H)
  Súkromný pilot letúnov
PPL (A)
  Lietanie v noci
VFR Noc
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Súkromný pilot letúnov PPL(A)

Ponúkame  výcvik súkromného pilota PPL(A)  na type  Cessna C-152, C-172

Cena  od 6 750,-€

Letecký výcvik realizujeme v súlade s predpismi JAR - FCL 1

Naši žiaci:

 • musia mať minimálne 16 rokov

 • absolvujú lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, minimálne 2.triedy podľa JAR FCL3

 • pred zahájením praktického výcviku získajú platný preukaz rádiotelefonistu Telekomunikačného úradu SR (kurz je súčasťou teoretickej prípravy)

Kurz zahŕňa:

Teoretický výcvik – 80 vyučovacích hodín

Teoretická príprava v rozsahu 45 hodín prebieha formou prednášok a konzultácii v učebni na letisku Spišská Nová Ves. Druhá časť teoretickej prípravy prebieha formou samoštúdia a konzultácii.

Osnova teoretického výcviku obsahuje: letecký zákon, všeobecné znalosti o lietadle, plánovaní a letový výkon, ľudskú výkonnosť, meteorológia, navigácii, letové postupy, základy letu a komunikácia.

Praktický výcvik –  minimálne 45 letových hodín

Držitelia platného pilotného preukazu PPL(H), CPL(H) si môžu započítať 10% svojho náletu vo funkcii veliaceho pilota, nanajvýš však 10 hodín, do celkového počtu letových hodín k získaniu PPL(A).

Osnova letového výcviku PPL(A) obsahuje:

 • postupy pred letom, vrátane určenia vzletovej hmotnosti, určenia polohy ťažiska (CG), prehliadky a údržba letúnu pred letom

 • letiskové lety a lety po okruhu, a súvisiace postupy na zabránenie zrážkam lietadiel;
   ovládanie letúnu podľa vizuálnych referencií

 • lety pri kritických malých rýchlostiach, rozpoznávanie a zabránenie pádu, vyberanie letúnu z plného pádu

 • lety pri kritických vysokých rýchlostiach, rozpoznávanie a vyrovnanie letúnu z letu po špirále

 • normálne vzlety a pristátia, vzlety a pristátia pri bočnom vetre

 • využitie maximálnych výkonov letúnu (vzlety s krátkych dráh (RWY) a zabezpečenie bezpečnej výšky nad prekážkami), pristátia na krátkych RWY

 • lety podľa prístrojov (v simulovaných podmienkach IFR), vrátane úplnej horizontálnej zákruty o 180°

 • prelety s využitím porovnávacej navigácie (vizuálnej referencie), navigácie výpočtom a s použitím navigačných zariadení

 • núdzové postupy, vrátane simulovaných porúch motora

 • lety z riadených letísk a prelety CTR s dodržaním postupov ATS, postupov pre komunikáciu A/G a predpísanej frazeológie.
   

 ▪ Záver kurzu

Uchádzači  skladajú skúšku teoretických vedomostí na Leteckom úrade SR formou testu.

Praktické znalosti overia skúšajúci komisári (examinátor) Leteckého úradu SR v mieste výcviku.

Váš OMBRE team:-)


 
 
 
© copyright 2011 · OMBRE Letecká škola