Home page  
 
 
  Súkromný pilot vrtuľníkov
PPL (H)
  Súkromný pilot letúnov
PPL (A)
  Lietanie v noci
VFR Noc
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Súkromný pilot vrtuľníkov PPL(H)

Ponúkame  výcvik súkromného pilota PPL(H)  na vrtuľníku  Robinson  R-22

Cena  od 12 999,-€

Letecký výcvik realizujeme v súlade s predpismi JAR - FCL 2.

Naši žiaci:

 • musia mať minimálne 16 rokov

 • absolvujú lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, minimálne 2.triedy podľa JAR FCL3  

 • pred zahájením praktického výcviku získajú platný preukaz rádiotelefonistu Telekomunikačného úradu SR (kurz je súčasťou teoretickej prípravy)

Kurz zahŕňa:

Teoretický výcvik – 80 vyučovacích hodín

Teoretická príprava v rozsahu 45 hodín prebieha formou prednášok a konzultácii v učebni na letisku Spišská Nová Ves. Druhá časť teoretickej prípravy prebieha formou samoštúdia a konzultácii.

Osnova teoretického výcviku obsahuje: letecký zákon, všeobecné znalosti o lietadle, plánovaní a letový výkon, ľudskú výkonnosť, meteorológia, navigácii, letové postupy, základy letu a komunikácia.

Praktický výcvik –  minimálne 45 letových hodín

Držitelia platného pilotného preukazu PPL(A), CPL(A) si môžu započítať 10% svojho náletu vo funkcii veliaceho pilota, nanajvýš však 6 hodín, do celkového počtu letových hodín k získaniu PPL(H).

Osnova letového výcviku PPL(H) obsahuje:

 • predletová činnosť zahrňujúca určenie hmotnosti a vyváženia, kontrolu a ošetrenie vrtuľníku

 • letiskovú prevádzku a letového prevádzku, postupy k zabráneniu zrážke riadenie vrtuľníku podľa vonkajšej vizuálnej orientácie

 • vzlety, pristátia, visenie, zatáčky s výhľadom a obvyklé prechody z a do visenia

 • núdzové postupy, základnú auto rotáciu, simulovanú poruchu motora, vyrovnanie prízemného efektu (pozemná rezonancia), ak súvisí s typom

 • let do boka a cúvanie, otáčanie na mieste

 • rozpoznávanie a vyrovnanie vznikajúceho vírového prstenca

 • auto rotácia s dosadnutím, pristanie so simuláciou vypnutého motoru, cvičné vynútené pristátia. Simulovanie nesprávnej činnosti vybavenie a núdzové postupy vzťahujúce sa k nesprávnym činnostiam motoru, ovládacích prvkov, elektrických a hydraulických okruhov

 • ostré zatáčky

 • prechody, rýchle zastavenia, manévre v závetrí, vzlety a pristátia na svahoch

 • lety s obmedzeným výkonom a v obmedzenom priestore, vrátane výberu a letu na a z nepripravených plôch

 • lety len podľa základných letových prístrojov, vrátane prevedení zatáčky v horizonte o 180° a vyrovnanie neobvyklých letových polôh k simulovaní neúmyselného vletenia do mraku (tento výcvik môže byť prevádzaný s letovým inštruktorom (FI (H))

 • prelety s použitím priestorovej orientácie, navigácie výpočtom a kde sú k dispozícii pomocou rádionavigačných prostriedkov.

 • prelety, odlety a prílety na riadené letiská, plnenie postupov letových prevádzkových služieb, postupy komunikácie a frazeológie

 ▪ Záver kurzu

Uchádzači  skladajú skúšku teoretických vedomostí na Leteckom úrade SR formou testu.

Praktické znalosti overia skúšajúci komisári (examinátor) Leteckého úradu SR v mieste výcviku.

Váš OMBRE team:-)


 
 
 
© copyright 2011 · OMBRE Letecká škola