Home page  
 
 
  Prenájom lietadiel
  Vyhliadkový,
zoznamovací let
  Naše lietadlá
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Podmienky a cenník prenájmu lietadiel

 

Čo k tomu na rok 2016 potrebujete:

1 Platnú  pilotnú kvalifikáciu pilota - minimálne PPL

2 Platný  preukaz rádiotelefonistu

3 Platnú zdravotnú spôsobilosť

4 Uzatvorenú zmluvu o prenájme lietadla

5 Preškolenie na typ

Lietadlá sú havarijne poistené na celú  hodnotu . Poistná zmluva je uzavretá so spoluúčasťou vo výške: C152 – 1000 €  , C172 – 2000 €

Cena za letovú hodinu nezahŕňa spoluúčasť na poistnej udalosti. 

Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prenajatom lietadle si môžete uzavrieť na:

 www.poisteniepilotov.sk

Ceny za prenájom lietadiel sú poskytnuté na základe požiadavky počtu letových hodín a sú dohodnuté individuálne.

 

Váš OMBRE tím :-) 

 

 
 
 
© copyright 2016 · OMBRE Letecká škola