Home page  
 
 
  Súkromný pilot vrtuľníkov
PPL (H)
  Súkromný pilot letúnov
PPL (A)
  Lietanie v noci
VFR Noc
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 


Home page

Vitajte!

Poskytujeme výcvik súkromného pilota a prenájom lietadiel i vrtuľníkov. V tejto sekcii by sme Vás chceli oboznámiť so všetkým, čo sa týka výcviku pilota letúna alebo vrtuľníka.

Najskôr pár základných definícií.

Kto je pilot lietadla?

Pilot lietadla je človek, ktorý dokáže na základe svojich odborných znalostí, umu a inteligencie riadiť lietadlo a to kamkoľvek si zmyslí a dokáže sa v priestore pohybovať voľne ako vták. Je to človek, ktorý za pocitom absolútneho blaha a úspechu, dokáže obetovať veľa času a energie na to, aby niečo také dokázal. Pilot je disciplinovaný najmä sám voči sebe a ostatnému okoliu, vie riešiť nezvyklé a rôzne iné situácie, ktoré ostatných na zemi nikdy nestretnú a dosahuje pocit, že dokáže čosi viac ako ostatní.

Kto môže byť pilotom lietadla?

Pilotom sa môže stať každý, kto chce lietať, dovŕšil vek 17 rokov, žije zdravo a má dobrý zdravotný stav a chce sa naučiť veľa nových vedomostí a praktických zručností.

Kto môže byť profesionálnym pilotom lietadla?

Každý, kto chce robiť takúto profesiu, úspešne absolvuje zdravotnú prehliadku 1.triedy na Ústave leteckého zdravia a ovláda alebo sa chce naučiť dobre anglický jazyk.

Ako s tým začať a kedy?

Začať môžete ihneď tým, že nás kontaktujete alebo navštívite v prevádzke našej spoločnosti na letisku Spišská Nová Ves.

Je možné si vyskúšať aké to je riadiť lietadlo?

Áno je možné si u nás požiadať o zoznamovací let predtým, ako sa rozhodnete začať.

Ako prebieha celý výcvik pilota lietadiel?

V prvom rade rozdelíme túto sekciu do niekoľkých fáz, ktorými musí prejsť každý predtým než si vytúžene sadne do kokpitu lietadla ako pilot pre radosť, alebo profesionál.

Výcvik a získanie preukazu súkromného pilota letúnov/vrtuľníkov - skratka PPL(A)/PPL(H):

 • uchádzač dovŕšil 17 rokov

 • úspešne absolvuje zdravotnú prehliadku u povereného lekára podľa zoznamu lekárov uvedeného na stránke Leteckého úradu .
  Pre budúcich profesionálov odporúčame hneď zdravotnú prehliadku v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach, kde je špecializované pracovisko zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu.

 • absolvuje teoretickú výučbu v našej škole v rozsahu 80 hodín

 • získa oprávnenie rádiotelefonistu na Telekomunikačnom Úrade SR

 • absolvuje praktickú výučbu s profesionálnymi inštruktormi podľa schválenej osnovy v rozsahu minimálne 45 letových hodín

 • absolvuje úspešne záverečnú teoretickú skúšku pozostávajúcu z 15-tich predmetov na Leteckom úrade SR

 • absolvuje úspešne záverečnú praktickú skúšku s inšpektorom Leteckého úradu SR

Na aké typy platí preukaz PPL(A)/(H)?

Tento preukaz platí na všetky typy motorových lietadiel s celkovou hmotnosťou neprekračujúcou 5700kg. Pre príklad lietadlá vo výcviku alebo bežné typy sa pohybujú vo váhovej kategórii od 450kg do 2000kg.

Preukaz rozlišuje ešte typy jednomotorové(SEP - Single engine piston) a viacmotorové(MEP - Multi engine piston). Po dosiahnutí celkového náletu 70 letových hodín vrátane výcviku je možné získanie kvalifikácie na viacmotorové letúne, podľa schválenej osnovy v rozsahu od 7 do 10 letových hodín na takom type.

Na aké typy neplatí preukaz PPL(A)/(H)?

Tento preukaz neplatí na pilotovanie balónov, bezmotorových lietadiel a padákových klzákov. Získanie kvalifikácie na takéto druhy lietadiel je však už pomerne jednoduchšie.

Ako dlho je platný takýto preukaz?

Absolventovi je vydaný preukaz Pilota PPL(A)/(H), ktorý je platný 5 rokov od jeho vydania a dá sa predlžovať splnením určených podmienok. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná licencia, ktorá sa vydáva na 2 roky. Bez nej je preukaz neplatný! Zdravotné osvedčenie pre profesionálov je platná 1 rok až do dosiahnutia veku 40 rokov, potom sa predlžuje každých 6 mesiacov. Pilot musí mať v priebehu každých 2 rokov takisto preskúšanie examinátorom a ten mu jeho kvalifikáciu môže predlžovať.(Examinátor je inšpektor Leteckého Úradu SR alebo osoba poverená LÚ SR s príslušným oprávnením).

Ako dokážem, že mám nalietané hodiny za uplynulé obdobia?

Každý pilot lietadiel si po skončení kurzu zavedie zápisník pilota, do ktorého si vpisuje vždy neodkladne každý vykonaný let alebo nový typ lietadla, na ktoré sa preškolil.

Čo môžem s preukazom súkromného pilota PPL(A)/PPL(H) robiť?

Môžem vykonávať lety pre vlastnú potrebu, cestovanie, či zábavu. Môžem vlastniť a prevádzkovať svoje lietadlo alebo využívať služby  prenájmu lietadiel.

Ak budem chcieť lietať za úplatu, prípadne zamestnať sa ako pilot, môžem pokračovať vo výcviku profesionálneho pilota.

Výcvik a získanie preukazu spôsobilosti obchodného - profesionálneho pilota lietadiel, skratka CPL(A), ATPL(A):

Chcem byť profesionálom. Kde na to zoberiem peniaze?

Toto je veľmi dôležitá otázka a nie je určite jednoduché pre každého si financovanie zabezpečiť. Tu môžem len povedať, že záleží na každého šikovnosti ako si s tým poradí. Pre informáciu treba dnes rátať pri súčasných cenách so sumou okolo 40 000 € a dobou výcviku 1-3 roky ,ktorá však nemusí byť na „stole“ ihneď a celá. Financovať sa dá postupne.

1.možnosť: „ vypýtam si od rodičov“ bude asi len pre úzku skupinku uchádzačov, ale je.

2.možnosť: „uzavriem zmluvu so svojim budúcim zamestnávateľom“ ten mi poskytne kompletný výcvik od nuly až po „BOEING“ a upíšem sa na nejakú dobu práve tu. Je to možnosť u nás ešte neprebádaná ale už sa na takýchto alternatívach pracuje a možno v krátkej dobe sa stane realitou.

3.možnosť: „chodím do práce a financujem si všetko sám“ doteraz zaužívaná a úspešná metóda, len trocha zdĺhavá.

4.možnosť: „ja na to mám“ vyhrali ste!

Kde mám možnosť spraviť toto všetko a získať oprávnenie pilota CPL(H),ATPL(A)

Naša škola je v súčasnej dobe schopná ponúknuť Vám 50% výcviku a výučby v primeranom čase a cene. Ďalších 50% Vám vieme pripraviť a dohodnúť u zmluvných organizácií, ktoré sú na úspešné dokončenie kvalifikácie CPL(A)/(H),ATPL(A) zariadené.

 

Zhrnutie jednotlivých krokov a fáz výcviku profesionálneho pilota:

1. výcvik súkromného pilota PPL(A)/PPL(H):

 • 45 letových hodín - OMBRE letecká škola

2. pokračovací výcvik pilota:

 • 35(A)/50(H) letových hodín - OMBRE letecká škola

  • zdokonaľovacie lety techniky pilotáže

  • preškolenie na nové typy

  • traťové navigačné lety podľa letového plánu

  • lety na medzinárodné letiská a do zahraničia

  • lety podľa GPS

  • nočné lety za podmienok VFR

3. Absolvovanie teórie CPL(A)/(H), ATPL(A)/(H):

Absolvujete teoretickú prípravu v schválenom zariadení FTO v rozsahu 3 až 8 mesiacov - AIR CARPATIA s.r.o., První letecká internetová škola, s.r.o., F-AIR s.r.o. alebo LVVC Žilinskej univerzity v Žiline.

Popri tom môžete samozrejme pokračovať v získavaní praktickej skúsenosti u nás a AIR CARPATIA.

4. Výcvik na viacmotorových letúnoch:

7 hodín - AIR CARPATIA letecká škola

Ďalšie zdokonaľovacie lety:

55 hodín - OMBRE letecká škola.

6. Výcvik prístrojovej kvalifikácie IR(A):

Výcvik prebieha v AIR CARPATIA na lietadlách C-152,C-172 a Pa-44 vybavením pre lety podľa prístrojov. Minimálny požadovaný celkový počet letových hodín je 55. Existujú však ďalšie možné kombinácie, ktoré Vám môžu ušetriť peniaze. Je to kombinácia simulátora FNTP II a dvojmotorového letúna počas výcviku na IR.

Pri správnej konfigurácii jednotlivých krokov sa Váš sen môže splniť už za 18 mesiacov od úplného začiatku. Neváhajte a kontaktujte nás čo najskôr na info@ombre.sk alebo na letisku Spišská Nová Ves.

Informácie o niektorých skratkách, ktoré ste zbadali v texte a s ktorými sa stretnete:

JAR-FCL Joint aviation regulations - Flight crew licensing → spoločné letecké predpisy-spôsobilosť leteckého personálu

PPL(A)/(H) - private pilot license → preukaz súkromného pilota

CPL(A)/(H) - commercial pilot license → preukaz obchodného pilota

ATPL(A)/(H) - air transport pilot license → preukaz dopravného pilota

(A) - airplanes → klasické letúne

(H) - helicopters → vrtuľníky

FTO - flight training organisation → škola na výcvik pilotov lietadiel

VFR - visual flight rules → pravidlá lietania za vidu zeme

IFR - instrument flight rules → pravidlá lietania podľa prístrojov

IR - instrument rating → kvalifikácia pilota na lietanie podľa prístrojov

SEP - single engine piston → kvalifikácia pilota na jednomotorové letúne

MEP - multiengine piston → kvalifikácia pilota na viacmotorové letúne

(FTO) - Flight training organization → letecké výcvikové centrum

 

Zdroj informácií: www.aircarpatia.sk
 


 
 
 
© copyright 2016 · OMBRE Letecká škola